Por que profileran os blogs de políticos?

Porque é moi sinxelo falar de arriba a abaixo, sen mudar o verdadeiro sentido da comunicación. Os políticos seguen marcando o sentido da comunicación, son os que continúan dicindo que é o interesante e sobre que “se” pode falar no seu blog. A maioría deles non permiten comentarios ás entradas, e os que contemplan esta opción en xeral está restrinxida.

Posiblemente os blogs estén facendo moito ruido nesta cibersociedade e nos estén despistando do verdadeiro obxetivo da ciberdemocracia.