Reclutando galegos en Madrid

Nestes tempos da Sociedade da Información como casi toda actividade off line ten a súa repercusión on line tomo man desta desatendida weblog para reclutar interesados:

Co apoio da Casa de Galicia en Madrid estamos tratando de facer un grupo de mozos/as galegos que vivan en Madrid coa finalidade de falar e compartir intereses ou desistereses.

Xa imos sumando, pero como somos unha chea deles, se hai algún por ahi interesado/a non ten máis que dar aviso.