Internet como oportunidade

Unha idea retórica acorde co lecer:

A participación cidadá é vital para a saúde da democracia, si un medio de participación directa e accesible como Internet non é utilizado, unha gran oportunidade para incrementar a participación será perdida

(CARTER, M. en Parliamentary Affairs, 1999, 52)